مشاوره و برنامه ریزی
اولین جلسه مشاوره تخصصی وکالت 98
پیرامون معرفی بهترین و به روزترین منابع آزمون وکالت 98
مصاحبه استاد صیادی با رتبه های برتر وکالت 97- ادامه دارد
بررسی دغدغه ها، موانع ، نا امیدی ها و در نهایت رسیدن به خط پایانی که شروعی دوباره است
چرا کمک آزمون ؟ پاسخ به این سوال از دیدگاه کمک آزمونی ها
پیامک های رضایتمندی برخی از پذیرفته شدگان آزمون های حقوقی 1397
نمایش بیشتر 3/8
بسته سوالات و نکات احتمالی کارشناسی ارشد
قیمت پرداخت : 550000 تومان
قیمت اصلی : 687500 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 750000 تومان
قیمت اصلی : 937500 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 550000 تومان
قیمت اصلی : 687500 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 750000 تومان
قیمت اصلی : 937500 تومان
اضافه به سبد خرید
بسته آزمون مشاوران حقوقی
قیمت پرداخت : 1500000 تومان
قیمت اصلی : 1875000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 1100000 تومان
قیمت اصلی : 1375000 تومان
اضافه به سبد خرید
بسته تضمینی آزمون وکالت
قیمت پرداخت : 1600000 تومان
قیمت اصلی : 1777778 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 1200000 تومان
قیمت اصلی : 1333334 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 350000 تومان
قیمت اصلی : 500000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 1340000 تومان
قیمت اصلی : 1675000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 1960000 تومان
قیمت اصلی : 2450000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 3050000 تومان
قیمت اصلی : 3812500 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 2430000 تومان
قیمت اصلی : 3037500 تومان
اضافه به سبد خرید
بسته تضمینی آزمون قضاوت به همراه منبع اصلی و برنامه ریزی
قیمت پرداخت : 1860000 تومان
قیمت اصلی : 2325000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 1280000 تومان
قیمت اصلی : 1600000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 2010000 تومان
قیمت اصلی : 2512500 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 2590000 تومان
قیمت اصلی : 3237500 تومان
اضافه به سبد خرید
بسته تضمینی آزمون دکتری به همراه منبع اصلی و برنامه ریزی
قیمت پرداخت : 925000 تومان
قیمت اصلی : 1156250 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 1070000 تومان
قیمت اصلی : 1337500 تومان
اضافه به سبد خرید
بسته تضمینی آزمون کارشناسی ارشد به همراه منبع اصلی و برنامه ریزی
مجموعه کتب قوانین دست نویس
قیمت پرداخت : 7000 تومان
قیمت اصلی : 10000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 4200 تومان
قیمت اصلی : 6000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 16100 تومان
قیمت اصلی : 23000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 4200 تومان
قیمت اصلی : 6000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 14000 تومان
قیمت اصلی : 20000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 19600 تومان
قیمت اصلی : 28000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 11200 تومان
قیمت اصلی : 16000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 28000 تومان
قیمت اصلی : 40000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 18200 تومان
قیمت اصلی : 26000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 16100 تومان
قیمت اصلی : 23000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 16100 تومان
قیمت اصلی : 23000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 24500 تومان
قیمت اصلی : 35000 تومان
اضافه به سبد خرید
مجموعه کتب چهارگزینه ای وکیل یار
قیمت پرداخت : 49000 تومان
قیمت اصلی : 70000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 52500 تومان
قیمت اصلی : 75000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 49000 تومان
قیمت اصلی : 70000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 59500 تومان
قیمت اصلی : 85000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 53200 تومان
قیمت اصلی : 76000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 68400 تومان
قیمت اصلی : 76000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 98000 تومان
قیمت اصلی : 140000 تومان
اضافه به سبد خرید
مجموعه کتب صفر تا صد
قیمت پرداخت : 38500 تومان
قیمت اصلی : 55000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 63000 تومان
قیمت اصلی : 90000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 68600 تومان
قیمت اصلی : 98000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 68600 تومان
قیمت اصلی : 98000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 66500 تومان
قیمت اصلی : 95000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 69300 تومان
قیمت اصلی : 99000 تومان
اضافه به سبد خرید
مجموعه متون فقه
قیمت پرداخت : 17500 تومان
قیمت اصلی : 25000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 24500 تومان
قیمت اصلی : 35000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 56000 تومان
قیمت اصلی : 80000 تومان
اضافه به سبد خرید
مجموعه کتب تندخوانی
قیمت پرداخت : 4200 تومان
قیمت اصلی : 6000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 5600 تومان
قیمت اصلی : 8000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 17500 تومان
قیمت اصلی : 25000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 8400 تومان
قیمت اصلی : 12000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 5600 تومان
قیمت اصلی : 8000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 8400 تومان
قیمت اصلی : 12000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 7000 تومان
قیمت اصلی : 10000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 3500 تومان
قیمت اصلی : 5000 تومان
اضافه به سبد خرید
مجموعه تصویری نکته و تست مفهومی
قیمت پرداخت : 67200 تومان
قیمت اصلی : 96000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 95200 تومان
قیمت اصلی : 136000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 56000 تومان
قیمت اصلی : 80000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 61600 تومان
قیمت اصلی : 88000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 84000 تومان
قیمت اصلی : 120000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 61600 تومان
قیمت اصلی : 88000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 50400 تومان
قیمت اصلی : 72000 تومان
اضافه به سبد خرید
مجموعه تصویری نکات احتمالی با متد تندیابی و تندخوانی
قیمت پرداخت : 28000 تومان
قیمت اصلی : 40000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 28000 تومان
قیمت اصلی : 40000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 28000 تومان
قیمت اصلی : 40000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 28000 تومان
قیمت اصلی : 40000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 35000 تومان
قیمت اصلی : 50000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 52500 تومان
قیمت اصلی : 75000 تومان
اضافه به سبد خرید
مجموعه صوتی کارگاه قانون خوانی
قیمت پرداخت : 35000 تومان
قیمت اصلی : 50000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 28000 تومان
قیمت اصلی : 40000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 56000 تومان
قیمت اصلی : 80000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 17500 تومان
قیمت اصلی : 25000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 17500 تومان
قیمت اصلی : 25000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 17500 تومان
قیمت اصلی : 25000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 17500 تومان
قیمت اصلی : 25000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 17500 تومان
قیمت اصلی : 25000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 17500 تومان
قیمت اصلی : 25000 تومان
اضافه به سبد خرید
مجموعه کتب شرح جدولی
قیمت پرداخت : 11200 تومان
قیمت اصلی : 16000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 14000 تومان
قیمت اصلی : 20000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 16100 تومان
قیمت اصلی : 23000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 15400 تومان
قیمت اصلی : 22000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 17500 تومان
قیمت اصلی : 25000 تومان
اضافه به سبد خرید
مجموعه کتب میکرونکات
قیمت پرداخت : 14000 تومان
قیمت اصلی : 20000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 11200 تومان
قیمت اصلی : 16000 تومان
اضافه به سبد خرید
مجموعه کتب گزیده آرای وحدت رویه و سوالات احتمالی
قیمت پرداخت : 11200 تومان
قیمت اصلی : 16000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 14000 تومان
قیمت اصلی : 20000 تومان
اضافه به سبد خرید
مجموعه متون حقوقی
قیمت پرداخت : 28000 تومان
قیمت اصلی : 40000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 21000 تومان
قیمت اصلی : 30000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 19600 تومان
قیمت اصلی : 28000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 17500 تومان
قیمت اصلی : 25000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 26600 تومان
قیمت اصلی : 38000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 14000 تومان
قیمت اصلی : 20000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 10500 تومان
قیمت اصلی : 15000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 10500 تومان
قیمت اصلی : 15000 تومان
اضافه به سبد خرید
مجموعه کتب دوره پیشرفته حقوق مدنی
قیمت پرداخت : 4900 تومان
قیمت اصلی : 7000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 7000 تومان
قیمت اصلی : 10000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 11900 تومان
قیمت اصلی : 14000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 5950 تومان
قیمت اصلی : 8500 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 5950 تومان
قیمت اصلی : 8500 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 6230 تومان
قیمت اصلی : 8900 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 5530 تومان
قیمت اصلی : 7900 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 5950 تومان
قیمت اصلی : 8500 تومان
اضافه به سبد خرید
مجموعه قوانین پلکانی
قیمت پرداخت : 9600 تومان
قیمت اصلی : 16000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 10200 تومان
قیمت اصلی : 17000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 8400 تومان
قیمت اصلی : 14000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 9600 تومان
قیمت اصلی : 16000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 10200 تومان
قیمت اصلی : 17000 تومان
اضافه به سبد خرید
مجموعه قوانین ساده
قیمت پرداخت : 9600 تومان
قیمت اصلی : 16000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 0 تومان
قیمت اصلی : 0 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 6000 تومان
قیمت اصلی : 10000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 900 تومان
قیمت اصلی : 1000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 2250 تومان
قیمت اصلی : 2500 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 1350 تومان
قیمت اصلی : 1500 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 900 تومان
قیمت اصلی : 1000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 2430 تومان
قیمت اصلی : 2700 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 35400 تومان
قیمت اصلی : 59000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 5400 تومان
قیمت اصلی : 9000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 10800 تومان
قیمت اصلی : 18000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 7800 تومان
قیمت اصلی : 13000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 9600 تومان
قیمت اصلی : 16000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 8400 تومان
قیمت اصلی : 14000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 10200 تومان
قیمت اصلی : 17000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 1800 تومان
قیمت اصلی : 2000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 11400 تومان
قیمت اصلی : 19000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 3000 تومان
قیمت اصلی : 5000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 1800 تومان
قیمت اصلی : 2000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 3600 تومان
قیمت اصلی : 6000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 3600 تومان
قیمت اصلی : 6000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 10800 تومان
قیمت اصلی : 18000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 1350 تومان
قیمت اصلی : 1500 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 4800 تومان
قیمت اصلی : 8000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 12600 تومان
قیمت اصلی : 21000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 7800 تومان
قیمت اصلی : 13000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 7200 تومان
قیمت اصلی : 12000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 2400 تومان
قیمت اصلی : 4000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 7200 تومان
قیمت اصلی : 12000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 6000 تومان
قیمت اصلی : 10000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 9600 تومان
قیمت اصلی : 16000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 7200 تومان
قیمت اصلی : 12000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 3600 تومان
قیمت اصلی : 6000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 8400 تومان
قیمت اصلی : 14000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 10200 تومان
قیمت اصلی : 17000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 6000 تومان
قیمت اصلی : 10000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 6000 تومان
قیمت اصلی : 10000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 15000 تومان
قیمت اصلی : 25000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 9000 تومان
قیمت اصلی : 15000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 6600 تومان
قیمت اصلی : 11000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 9000 تومان
قیمت اصلی : 15000 تومان
اضافه به سبد خرید
شمارهای تماس
02166129950 , 02166129951
02166129952 , 02166129953
%D8%B9%D8%B6%D9%88%DB%8C%D8%AA%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D8%AE%D8%A8%D8%B1%20%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%20%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%85%20%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C
 
با تشکر ! اطلاعات شما ذخیره شده است
Sending failed !
آدرس:تهران-میدان انقلاب-خیابان آزادی-بعداز جمالزاده شمالی-ساختمان139-پلاک61-طبقه اول واحد 12
© 2019 Made by devgraphic studio