ورود به صفحه ثبت حساب
موارد : ۰
محصول با موفقیت اضافه شد
 
  • 1
  • 2
  • 3
11 22 33
بسته تضمینی آزمون دکتری جزا و جرم شناسی
به همراه برنامه ریزی روزانه
قیمت با تخفیف : 600000 تومان
قیمت : 680000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
بسته تضمینی دکتری حقوق خصوصی
به همراه برنامه ریزی روزانه
قیمت با تخفیف : 770000 تومان
قیمت : 880000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
بسته تضمینی کارشناسی ارشد جزا
به همراه برنامه ریزی روزانه
قیمت با تخفیف : 640000 تومان
قیمت : 750000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
بسته تضمینی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
به همراه برنامه ریزی روزانه
قیمت با تخفیف : 770000 تومان
قیمت : 880000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
قانون تجارت به همراه قوانین خاص و ارای وحدت رویه
کتاب قانون
قیمت با تخفیف : 9750 تومان
قیمت : 13000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
قانون آیین دادرسی مدنی یه همراه دهها ضمیمه و ارا وحدت رویه
کتاب قانون
قیمت با تخفیف : 9000 تومان
قیمت : 12000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
قانون آیین دادرسی کیفری به همراه قوانین خاص و آرای وحدت رویه
کتاب قانون
قیمت با تخفیف : 8500 تومان
قیمت : 11000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
قانون مجازات اسلامی
کتاب قانون
قیمت با تخفیف : 9000 تومان
قیمت : 12000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
قانون مدنی به همراه قوانین خاص و آرای وحدت رویه
کتاب قانون
قیمت با تخفیف : 9000 تومان
قیمت : 12000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
قانون آیین دادرسی کیفری
مجموعه قوانین پلکانی- یادگیری ساده قوانین
قیمت با تخفیف : 12000 تومان
قیمت : 16000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
قانون مجارات اسلامی
مجموعه قوانین پلکانی- یادگیری سریع قانون
قیمت با تخفیف : 13000 تومان
قیمت : 17000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
قانون تجارت
مجموعه قوانین پلکانی- یادگیری سریع قوانین
قیمت با تخفیف : 10500 تومان
قیمت : 14000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
قانون آیین دادری مدنی
مجموعه قوانین پلکانی- یادگیری سریع قوانین
قیمت با تخفیف : 10000 تومان
قیمت : 13000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
جامع قوانین رسا به همراه قوانین خاص و آرای وحدت رویه
کتاب قانون - گالینگور
قیمت با تخفیف : 44000 تومان
قیمت : 59000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
جامع قوانین همراه موزون ( حقوقی و کیفری)
کتاب قانون
قیمت با تخفیف : 29000 تومان
قیمت : 39000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
آرای وحدت رویه ( حقوقی و کیفری)
کتاب قانون- سیمی
قیمت با تخفیف : 9000 تومان
قیمت : 12000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
قانون برنامه پنج ساله ششم ج. ا. ا
کتاب قانون- شومیز
قیمت با تخفیف : 12750 تومان
قیمت : 17000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
مجموعه قوانین و مقررات وکالت و مشاوران حقوقی
کتاب قانون- شومیز
قیمت با تخفیف : 8500 تومان
قیمت : 11000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
قوانین تخلفات اداری
کتاب قانون- شومیز
قیمت با تخفیف : 7500 تومان
قیمت : 10000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
قانون حمایت خانواده
کتاب قانون- شومیز
قیمت با تخفیف : 4500 تومان
قیمت : 6000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
قانون امور گمرکی
کتاب قانون- شومیز
قیمت با تخفیف : 9750 تومان
قیمت : 13000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
قانون مدیریت خدمات کشوری
کتاب قانون- شومیز
قیمت با تخفیف : 9000 تومان
قیمت : 12000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
مجموعه قوانین تعاون و شرکت های تعاونی
کتاب قانون- شومیز
قیمت با تخفیف : 9000 تومان
قیمت : 12000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
مجموعه قوانین و مقررات بیمه
کتاب قانون- شومیز
قیمت با تخفیف : 7500 تومان
قیمت : 10000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
قانون شوراهای حل اختلاف
کتاب قانون
قیمت با تخفیف : 3000 تومان
قیمت : 4000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
قانون اساسی
کتاب قانون- شومیز
قیمت با تخفیف : 4125 تومان
قیمت : 5500 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
قانون مالیات های مستقیم
کتاب قانون- شومیز
قیمت با تخفیف : 8250 تومان
قیمت : 11000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
منشور سازمان ملل متحد
کتاب قانون- شومیز
قیمت با تخفیف : 11250 تومان
قیمت : 15000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
مجموعه قوانین و مقررات رفاه و کار و تامین اجتماعی
کتاب قانون- شومیز
قیمت با تخفیف : 9000 تومان
قیمت : 12000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
کتاب قانون- شومیز
قیمت با تخفیف : 3750 تومان
قیمت : 5000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
قانون امور حسبی
کتاب قانون- شومیز
قیمت با تخفیف : 5250 تومان
قیمت : 7000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
مجموعه قوانین روابط موجر و مستاجر
کتاب قانون- شومیز
قیمت با تخفیف : 3750 تومان
قیمت : 5000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
مجموعه قوانین اجرای احکام کیفری و مدنی
کتاب قانون - شومیز
قیمت با تخفیف : 4500 تومان
قیمت : 6000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
مجموعه قوانین و مقررات ایثارگران
کتاب قانون ج- شومیز
قیمت با تخفیف : 15000 تومان
قیمت : 20000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
قانون نحوه اجرای محکومیت مالی
کتاب قانون- شومیز
قیمت با تخفیف : 3000 تومان
قیمت : 4000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور
کتاب قانون- شومیز
قیمت با تخفیف : 7500 تومان
قیمت : 10000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
مجموعه قوانین و مقررات اصناف و اماکن عمومی
کتاب قانون- شومیز
قیمت با تخفیف : 12750 تومان
قیمت : 17000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
مجموعه قوانین و مقررات شهر و شهرداری
کتاب قانون- شومیز
قیمت با تخفیف : 10500 تومان
قیمت : 14000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
قانون مبارزه باقاچاق کالا و ارز
کتاب قانون- شومیز
قیمت با تخفیف : 6000 تومان
قیمت : 8000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
مجموعه قوانین و قواعد داوری
کتاب قانون- شومیز
قیمت با تخفیف : 12000 تومان
قیمت : 16000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
مجموعه قوانین اراضی. زمین شهری و منابع طبیعی
کتاب قانون- شومیز
قیمت با تخفیف : 12000 تومان
قیمت : 16000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
کتاب قانون- شومیز
قیمت با تخفیف : 3750 تومان
قیمت : 5000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا
کتاب قانون - شومیز
قیمت با تخفیف : 3750 تومان
قیمت : 5000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
مجموعه قوانین و مقررات ثبتی
کتاب قانون- شومیز
قیمت با تخفیف : 12000 تومان
قیمت : 16000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
بسته تضمینی دکتری حقوق خصوصی
به همراه برنامه ریزی روزانه
قیمت با تخفیف : 770000 تومان
قیمت : 850000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
سوالات احتمالی جزا
وکالت96
 
 
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
بسته مکتوب تضمینی یک ساله آزمون قضاوت97 -ورژن سیاه و سفید
دارای برنامه ریزی روزانه و 8 بار مرور
قیمت با تخفیف : 827000 تومان
قیمت : 950000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
بسته تضمینی جامع یک ساله آزمون قضاوت97 -ورژن سیاه و سفید
به همراه تدریس تصویری و صوتی
قیمت با تخفیف : 1475000 تومان
قیمت : 1950000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
بسته مکتوب تضمینی یک ساله آزمون وکالت97 -ورژن رنگی
دارای برنامه ریزی روزانه و 8 بار مرور
قیمت با تخفیف : 1020000 تومان
قیمت : 1200000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
بسته جامع تضمینی یک ساله آزمون قضاوت97 -ورژن رنگی
دارای برنامه ریزی روزانه و 8 بار مرور
قیمت با تخفیف : 1678000 تومان
قیمت : 1850000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
بسته مکتوب تضمینی یک ساله آزمون وکالت97 -ورژن رنگی
دارای برنامه ریزی روزانه و 8 بار مرور
قیمت با تخفیف : 1150000 تومان
قیمت : 1320000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
بسته جامع تضمینی یک ساله آزمون وکالت97 ورژن رنگی
مکتوب تصویری و صوتی به همراه 22 مرحله آزمون اینترنتی
قیمت با تخفیف : 2168000 تومان
قیمت : 2700000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
بسته جامع تضمینی یک ساله آزمون وکالت97 ورژن سیاه و سفید
مکتوب تصویری و صوتی به همراه 22 مرحله آزمون اینترنتی
قیمت با تخفیف : 1930000 تومان
قیمت : 2400000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
بسته مکتوب تضمینی یک ساله آزمون وکالت97 - ورژن سیاه و سفید
دارای برنامه ریزی روزانه و 8 بار مرور
قیمت با تخفیف : 908000 تومان
قیمت : 1030000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
بسته تضمینی آزمون دکتری جزا و جرم شناسی
به همراه برنامه ریزی روزانه
قیمت با تخفیف : 600000 تومان
قیمت : 680000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
بسته تضمینی کارشناسی ارشد جزا
به همراه برنامه ریزی روزانه
قیمت با تخفیف : 640000 تومان
قیمت : 750000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
بسته تضمینی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
به همراه برنامه ریزی روزانه
قیمت با تخفیف : 770000 تومان
قیمت : 880000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
مجموعه قوانین خاص حقوقی
محشای صوتی/ کارگاه قانون خوانی
قیمت با تخفیف : 36000 تومان
قیمت : 40000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
مجموعه قوانین خاص جزایی
محشای صوتی/ کارگاه قانون خوانی
قیمت با تخفیف : 27000 تومان
قیمت : 30000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
سه کتاب آزمون مشاوران ( متون فقه تحریر الوسیله امام ره و قانون ثبت و امور حسبی)
ویژه آزمون مشاوران
قیمت با تخفیف : 10800 تومان
قیمت : 12000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
فرهنگ تخصصی حقوق تعهدات
فرهنگ انگلیسی - فارسی
قیمت با تخفیف : 27000 تومان
قیمت : 30000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
گزیده متون حقوقي آمریکا
بر مبنای حقوق و قانون ایالتهای مختلف آمریکا و مقررات قانون متحدالشکل تجاری
قیمت با تخفیف : 25200 تومان
قیمت : 28000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
فرهنگ تخصصی اینترنشنال لا -International Law
دیکشنری انگلیسی به فارسی
قیمت با تخفیف : 22500 تومان
قیمت : 25000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
متون حقوقی در بوته آزمون
ویژه آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری
قیمت با تخفیف : 34200 تومان
قیمت : 38000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
آیین نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری
ویژه آزمون وکالت/ارشد و دکتری
قیمت با تخفیف : 900 تومان
قیمت : 1000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
آیین نامه شیوه اجرای قرارهای نظارت و تامین قضایی
ویژه آزمون وکالت/ارشد و دکتری
قیمت با تخفیف : 900 تومان
قیمت : 1000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
آیین نامه اجرایی شورای حل اختلاف-مصوب95
آیین نامه ویژه آزمون قضاوت شورا
قیمت با تخفیف : 2250 تومان
قیمت : 2500 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
وکیل یار حقوق جزای اختصاصی( دو جلد) - به زودی منتشر می شود.
وکیل یار ( قوی ترین و غنی ترین منبع تست)
 
 
توضیحات بیشتر
وکیل یار جزای عمومی جلد 1 و 2
وکیل یار ( قوی ترین و غنی ترین منبع تست)
قیمت با تخفیف : 63000 تومان
قیمت : 70000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
وکیل یار آیین دادرسی کیفری
وکیل یار ( قوی ترین و غنی ترین منبع تست)
قیمت با تخفیف : 76500 تومان
قیمت : 85000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
مجموعه 4 جلدی وکیل یار حقوق مدنی
وکیل یار ( قوی ترین و غنی ترین منبع تست)
قیمت با تخفیف : 126000 تومان
قیمت : 140000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
میکرونکات
آراء وحدت رویه
 
 
توضیحات بیشتر
میکرونکات
قوانین خاص حقوقی
قیمت با تخفیف : 18000 تومان
قیمت : 20000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
میکرونکات
قوانین خاص جزایی
قیمت با تخفیف : 14400 تومان
قیمت : 16000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
ترجمه تحت الفظی متون حقوقی برای مبتدی ها
متون حقوقی
قیمت با تخفیف : 13500 تومان
قیمت : 15000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر