ورود به صفحه ثبت حساب
موارد : ۰
محصول با موفقیت اضافه شد
 
بسته های جامع تضمینی آزمون وکالت
جزوه جرم شناسی (ویژه آزمون دکتری)
سری مجموعه جزوات
قیمت با تخفیف : 18000 تومان
قیمت : 20000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
جامعترین بسته تضمینی آزمون قضاوت 96به همراه برنامه روزانه
بسته جامع تضمینی آزمون قضاوت96
قیمت با تخفیف : 1250000 تومان
قیمت : 1412000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
جزوات مکتوب آزمون قضاوت 96 به همراه بسته صوتی جمع بندی،مرور و تثبیت
بسته تضمینی قضاوت 96
قیمت : 600000 تومان
 
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
بسته صوتی جمع بندی،مرور و تثبیت
با متد نکات احتمالی ،نکات آراءو قوانین خاص
قیمت با تخفیف : 72000 تومان
قیمت : 80000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
بسته تضمینی آزمون وکالت - جزوات 1 تا 6 به همراه بسته صوتی جمع بندی،مرور و تثبیت
بسته تضمینی آزمون وکالت 96
قیمت : 900000 تومان
 
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
بسته جامع تضمینی آزمون وکالت 96 به همراه برنامه ریزی روزانه
بسته جامع تضمینی آزمون وکالت96
قیمت با تخفیف : 1900000 تومان
قیمت : 2200000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
22 مرحله آزمون اینترنتی
آزمون اینترنتی ویژه وکالت 96
قیمت با تخفیف : 315000 تومان
قیمت : 350000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
مجموعه صفر تا صد
حقوق تجارت
مجموعه صفر تا صد
قیمت با تخفیف : 41400 تومان
قیمت : 46000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
آیین دادرسی مدنی
مجموعه صفر تا صد
قیمت با تخفیف : 43200 تومان
قیمت : 48000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
حقوق جزا
مجموعه صفر تا صد
قیمت با تخفیف : 43200 تومان
قیمت : 48000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
حقوق مدنی
مجموعه صفر تا صد
قیمت با تخفیف : 54000 تومان
قیمت : 60000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
اصول استنباط اسلامی
مجموعه صفر تا صد
قیمت با تخفیف : 27000 تومان
قیمت : 30000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
آیین دادرسی کیفری
مجموعه صفر تا صد
قیمت با تخفیف : 43200 تومان
قیمت : 48000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
وکیل یار
حقوق مدنی (جلد 1 و 2)
وکیل یار( قوی ترین و غنی ترین منبع تست)
قیمت با تخفیف : 52200 تومان
قیمت : 58000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
حقوق مدنی (جلد 2)
وکیل یار( قوی ترین و غنی ترین منبع تست)
قیمت با تخفیف : 34200 تومان
قیمت : 38000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
حقوق جزای عمومی
وکیل یار ( قوی ترین و غنی ترین منبع تست)
قیمت با تخفیف : 27000 تومان
قیمت : 30000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
حقوق جزای اختصاصی
وکیل یار ( قوی ترین و غنی ترین منبع تست)
 
 
توضیحات بیشتر
آیین دادرسی کیفری (جلد اول)
وکیل یار ( قوی ترین و غنی ترین منبع تست)
قیمت با تخفیف : 36000 تومان
قیمت : 40000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
حقوق تجارت- جلد 1 و 2
وکیل یار ( قوی ترین و غنی ترین منبع تست)
قیمت با تخفیف : 68400 تومان
قیمت : 76000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
آیین دادرسی مدنی( جلد 1 و 2)
وکیل یار (غنی ترین و قوی ترین منبع تست)
قیمت با تخفیف : 68400 تومان
قیمت : 76000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
اصول فقه
وکیل یار ( قوی ترین و غنی ترین منبع تست)
قیمت با تخفیف : 43200 تومان
قیمت : 48000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
مجموعه قوانین دست نویس
قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
مجموعه قوانین دست نویس
قیمت با تخفیف : 5400 تومان
قیمت : 6000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
قانون شورای حل اختلاف
مجموعه قوانین دست نویس
قیمت با تخفیف : 5400 تومان
قیمت : 6000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
قانون امور حسبی
مجموعه قوانین دست نویس
قیمت با تخفیف : 18000 تومان
قیمت : 20000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
قوانین خاص جزایی
مجموعه قوانین دست نویس
قیمت با تخفیف : 14400 تومان
قیمت : 16000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
قانون روابط موجر و مستاجر
مجموعه قوانین دست نویس
قیمت با تخفیف : 9000 تومان
قیمت : 10000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
قانون اساسی
مجموعه قوانین دست نویس
قیمت با تخفیف : 9000 تومان
قیمت : 10000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
قانون ثبت
مجموعه قوانین دست نویس
قیمت با تخفیف : 16200 تومان
قیمت : 18000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
قانون تجارت
مجموعه قوانین دست نویس
قیمت با تخفیف : 16650 تومان
قیمت : 18500 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و تعزیرات مصوب 75
مجموعه قوانین دست نویس
قیمت با تخفیف : 27000 تومان
قیمت : 30000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
قانون آیین دادرسی کیفری
مجموعه قوانین دست نویس
قیمت با تخفیف : 16650 تومان
قیمت : 18500 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
مجموعه قوانين خاص حقوقي
مجموعه قوانین دست نویس
قیمت با تخفیف : 25200 تومان
قیمت : 28000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
قانون مدنی
مجموعه قوانین دست نویس
قیمت با تخفیف : 22500 تومان
قیمت : 25000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
قانون آیین دادرسی مدنی
مجموعه قوانین دست نویس
قیمت با تخفیف : 14400 تومان
قیمت : 16000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
تند خوانی
حقوق جزای عمومی
مجموعه کتاب های تند خواني
قیمت با تخفیف : 6300 تومان
قیمت : 7000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
حقوق تجارت
مجموعه کتاب های تند خواني
قیمت با تخفیف : 5400 تومان
قیمت : 6000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
متون فقه
مجموعه کتاب های تند خواني
قیمت با تخفیف : 9000 تومان
قیمت : 10000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
اصول فقه
مجموعه کتاب های تند خواني
قیمت با تخفیف : 4500 تومان
قیمت : 5000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
حقوق جزای اختصاصی
مجموعه کتاب های تند خواني
قیمت با تخفیف : 10800 تومان
قیمت : 12000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
حقوق مدنی
مجموعه کتاب های تند خواني
قیمت با تخفیف : 10800 تومان
قیمت : 12000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
آیین دادرسی مدنی
مجموعه کتاب های تند خواني
قیمت با تخفیف : 10800 تومان
قیمت : 12000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
آیین دادرسی کیفری
مجموعه کتاب های تند خواني