بسیار خوب
ورود به صفحه ثبت حساب
موارد : ۰
محصول با موفقیت اضافه شد
 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
11 22 33 44
  • 1
11
بسته جامع تضمینی 30 روزه تثبیت و جمع بندی
با متد مهندسی معکوس
قیمت با تخفیف : 300000 تومان
قیمت : 370000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
بسته تضمینی آزمون وکالت - جزوات 1 تا 6
بسته تضمینی
قیمت با تخفیف : 750000 تومان
قیمت : 750000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
بسته جامع تضمینی آزمون وکالت 96
بسته تضمینی
قیمت با تخفیف : 1750000 تومان
قیمت : 2000000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
بسته تضمینی30 روزه تثبیت و جمع بندی- جزوات مکتوب
با متد مهندسی معکوس
قیمت با تخفیف : 180000 تومان
قیمت : 250000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
22 مرحله آزمون اینترنتی
آزمون اینترنتی ویژه وکالت 96
قیمت با تخفیف : 350000 تومان
قیمت : 350000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
تدریس تصویری تندخوانی و تندیابی نکات دروس آزمون وکالت
با متد پیش بینی ذهن طراح سوال حقوق مدنی
قیمت با تخفیف : 40000 تومان
قیمت : 40000 تومان
توضیحات بیشتر
تدریس تصویری تندخوانی و تندیابی نکات دروس آزمون وکالت
با متد پیش بینی ذهن طراح سوال آیین دادرسی کیفری
قیمت با تخفیف : 20000 تومان
قیمت : 20000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
تدریس تصویری تندخوانی و تندیابی نکات دروس آزمون وکالت
با متد پیش بینی ذهن طراح سوال تجارت
قیمت با تخفیف : 20000 تومان
قیمت : 20000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
تدریس تصویری تندخوانی و تندیابی نکات دروس آزمون وکالت
با متد پیش بینی ذهن طراح سوال اصول فقه
قیمت با تخفیف : 20000 تومان
قیمت : 20000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
تدریس تصویری تندخوانی و تندیابی نکات دروس آزمون وکالت
با متد پیش بینی ذهن طراح سوال آيين دادرسي مدني
قیمت با تخفیف : 20000 تومان
قیمت : 20000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
تدریس تصویری تند خوانی و تند یابی نکات دروس آزمون وکالت
با متد پیش بینی ذهن طراح سوال جزا
قیمت با تخفیف : 20000 تومان
قیمت : 20000 تومان
توضیحات بیشتر
متون حقوقی
601واژه متون حقوقی
به همراه cd
قیمت با تخفیف : 15000 تومان
قیمت : 15000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
درسنامه متون حقوقی
واژگان کاربردی به همراه جمله های کوتاه
قیمت با تخفیف : 20000 تومان
قیمت : 20000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
نکته و تست
حقوق جزاي اختصاصي
نکته و تست تصویری
قیمت با تخفیف : 55000 تومان
قیمت : 55000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
حقوق مدنی
نکته و تست تصویری
قیمت با تخفیف : 75000 تومان
قیمت : 75000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر