ورود به صفحه ثبت حساب
موارد : ۰
محصول با موفقیت اضافه شد
 
  • 1
  • 2
  • 3
11 22 33
بسته های جامع تضمینی آزمون وکالت
بسته تضمینی آزمون وکالت - جزوات 1 تا 6
بسته تضمینی
قیمت با تخفیف : 750000 تومان
قیمت : 750000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
بسته جامع تضمینی آزمون وکالت 96
بسته تضمینی
قیمت با تخفیف : 1750000 تومان
قیمت : 2050000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
22 مرحله آزمون اینترنتی
آزمون اینترنتی ویژه وکالت 96
قیمت با تخفیف : 350000 تومان
قیمت : 350000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
مجموعه صفر تا صد
حقوق تجارت
مجموعه صفر تا صد
قیمت با تخفیف : 46000 تومان
قیمت : 46000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
آیین دادرسی مدنی
مجموعه صفر تا صد
قیمت : 48000 تومان
 
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
حقوق جزا
مجموعه صفر تا صد
قیمت با تخفیف : 48000 تومان
قیمت : 48000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
حقوق مدنی
مجموعه صفر تا صد
قیمت با تخفیف : 60000 تومان
قیمت : 60000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
اصول استنباط اسلامی
مجموعه صفر تا صد
قیمت با تخفیف : 30000 تومان
قیمت : 30000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
آیین دادرسی کیفری
مجموعه صفر تا صد
قیمت با تخفیف : 48000 تومان
قیمت : 48000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
وکیل یار
حقوق جزای عمومی
وکیل یار ( قوی ترین و غنی ترین منبع تست)
 
 
توضیحات بیشتر
حقوق جزای اختصاصی
وکیل یار ( قوی ترین و غنی ترین منبع تست)
 
 
توضیحات بیشتر
آیین دادرسی کیفری
وکیل یار ( قوی ترین و غنی ترین منبع تست)
 
 
توضیحات بیشتر
حقوق مدنی
وکیل یار( قوی ترین و غنی ترین منبع تست)
 
 
توضیحات بیشتر
حقوق تجارت- جلد 1 و 2
وکیل یار ( قوی ترین و غنی ترین منبع تست)
قیمت با تخفیف : 76000 تومان
قیمت : 76000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
آیین دادرسی مدنی( جلد 1 و 2)
وکیل یار (غنی ترین و قوی ترین منبع تست)
قیمت با تخفیف : 76000 تومان
قیمت : 76000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
اصول فقه
وکیل یار ( قوی ترین و غنی ترین منبع تست)
قیمت با تخفیف : 48000 تومان
قیمت : 48000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر
مجموعه قوانین دست نویس
قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
مجموعه قوانین دست نویس
قیمت با تخفیف : 6000 تومان
قیمت : 6000 تومان
اضافه به سبد خرید
توضیحات بیشتر